अत्याधुनिक तथा आकर्षक डिजाइनका मटका को लागि हामीलाई सम्झनुहोला

SHOP NOW

हामी कुनै पनि आकारमा कुनै पनि रंगमा कुनै पनि आकार वा डिजाइनका माटोको मटका निर्माण गर्न सक्छौं। हामीसँग ठूलो उत्पादन क्षम्ता छ, त्यसैले हामी थोक तथा खुद्रामा देशभरी मटका उपलब्ध गराउन सक्छौ।

Kaushal Sarraf

हाम्रो उत्पादन हरु :-

हामी कुनै पनि आकारमा कुनै पनि रंगमा कुनै पनि आकार वा डिजाइनका माटोको मटका निर्माण गर्न सक्छौं। हामीसँग ठूलो उत्पादन क्षम्ता छ, त्यसैले हामी थोक तथा खुद्रामा देशभरी मटका उपलब्ध गराउन सक्छौ। हामीले उपलब्ध गराएको निम्न डिजाइनहरु बाहेक पनि तपाले चाहेको अनुसारको डिजाइन बनाउने प्रतिबध्ता जनाउदै छौ। धन्यवाद

100 ML

60 ML

80 ML

80 ML

NEW COLLECTIONS

Best Matka and Kulhad for everyone!

One of the leading manufacturer of premium Kulhads and have a wide range of customers around the nepal. Eco friendly, will decompose so a great alternative to plastic. Ideal for weddings, tea vendors, parties & for retail tea shops.